Beszélgetés Bereczk Balázzsal a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Irodavezetőjével a közfoglalkoztatásról …

2011. szeptember 1-től újra változik a közfoglalkoztatás szabályozása, mely a munkavállalók számára fizethető juttatásokat csökkentik. Milyen közfoglalkoztatási programokban vesz részt a város?

Jelenleg a Kistérség és rajta keresztül a Város három különböző közfoglalkoztatási programban vesz részt, melyek állami támogatási aránya, valamint a munkavállalók által elérhető bér maximuma mindhárom esetben eltérő.

Közfoglalkoztatásban részt vevők száma jelenleg:   rövid idejű: 69 fő; hosszabb idejű: 24 fő; értékteremtő: 22 fő.

Berecuk_BalazsA rövid idejű közfoglalkoztatás keretében az év folyamán összesen 218 főnek teremtjük meg a lehetőséget, hogy a törvényben előírt 30 napos foglalkoztatási kötelezettségét teljesítse, az ő esetükben a közfoglalkoztatási jogszabályoknak megfelelően 2-4 havonta folyamatos személycserére kényszerülünk. Ez a megoldás a munkavállalók számára is rendkívül hátrányos, emellett sajnos az adminisztrációt is megnehezíti, hiszen folyamatosan készülnek a munkaszerződések, megszűntetések, mindig újabb és újabb emberrel kell megismerkedni. Az állami támogatás aránya itt 95%. A szeptember 1-ig elérhető nettó jövedelem meghaladta a 32.000 Ft, mely szeptember után 28.500 Ft-ra csökken.

A hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében 24 főnek tudunk 6-8 órás foglalkoztatást biztosítani, melyhez az állam 70%-ban járul hozzá. A 8 órában foglalkoztatottak számára a minimálbért tudtuk biztosítani, mely a közfoglalkoztatási bér fogalmának bevezetésével bruttó 57.000 Ft-ra csökken az új munkavállalók esetében.

Az értékteremtő közfoglalkoztatás állami támogatása 75%, mely esetben a szükséges 25%-os saját forrást a Társulás biztosítja.

Hány munkavállaló számára biztosít a Társulás munkalehetőséget a közfoglalkoztatási programokon keresztül?

Jelen pillanatban 115 munkaszerződéssel rendelkezünk, közülük 93 főt közvetlenül a GAMESZSZ, Városi Kórház, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ igazgatói, intézményegység vezetői, továbbá Vörs, Hollád, Kelevíz települések polgármesterei irányítanak.

22 fő esetében a Társulás végzi közvetlenül a munkairányítási feladatokat.

Mi a célja a Társulás által közvetlenül irányított közfoglalkoztatásnak?

Alkalmazkodva a kormány elvárásaihoz elsősorban olyan munkát végzünk, melyhez nem szükséges komoly technológiai háttér, és viszonylag olcsón kivitelezhetőek.

A legfontosabb, a program célja a munkához való visszaszoktatás, ez valakinek gyorsan, valakinek lassabban megy, emiatt a dolgozókkal szemben a konfliktusokat is fel kell vállalnunk, ezért a gyakorlatban nem példa nélküli az elbocsátás sem, a rendszeres szondáztatás mellett.

A Társulás által irányított 22 fő milyen feladatokat lát el?

Április hónaptól a következő jelentősebb munkák készültek el:

Somogyzsitfán a Körjegyzőség épületének belső festése; Csákányban az orvosi rendelő belső festése; Böhönyén a körjegyzőségi épület teljes külső felújítása (tetőcsere, külső festés); Marcaliban az Orvosi Ügyelet épületének külső- belső felújítása, a Noszlopy iskola tantermeinek, kerítésének festése; a Zeneiskola kerítésének, kandelábereinek festése; a Mikszáth iskolában kisebb javítási feladatok; az Idősek Otthonának kerítésének festése; a bölcsőde udvarán a játékok felújítása, továbbá új játékok készítése; a Bóbita és Gombácska óvodában a vízelvezető árok tisztítása, játékok felújítása; bizei városrészben a könyvtári helyiség felújítása; a Hivatal udvari épületének külső felújítása, az APEH iroda felújítása; Szakképző Iskola belső festése, turista utak kijelölése és felfestése.

Folyamatban van: hosszúvízi polgármesteri hivatal, művelődési ház, orvosi rendelő külső belső felújítása; kéthelyi tornaterem festése, továbbá természetesen Marcaliban is folytatódnak a munkák az idősek otthonában, az orvos lakásoknál.

  A rengeteg tevékenység között olyan is akad, melyet nem kellene közfoglalkoztatás keretében elvégezni, ha az évek folyamán a megfelelő karbantartás nem maradt volna el. Ezek a feladatok jó néhány esetben nem igényelnek jelentős forrásokat, inkább csak a tenni akarás hiánya felfedezhető.

  Milyen felújítási feladatokat terveznek a jövőben?

  Tervezzük Marcaliban a Kulturális Központ helyiségeinek, a Bernáth Galéria felújítását, Főnyeden a közösségi ház belső festését. Nagyon szeretnénk a Berzsenyi parkban a hidat rendbe hozni.

  Hogyan sikerült a fenti feladatokhoz a megfelelő szakember gárdát biztosítani?

  A dolgozók között ács, villanyszerelő, kőműves, asztalos és festő is megtalálható. A nyári időszakban a rendelkezésre álló munkaerőt a megnövekedett feladatokhoz napi rendszerességgel kellett mozgatnunk a feladat ellátási helyek között, mivel ilyenkor jelentkezik a legtöbb intézmény a nyári szünet miatt, így a munkák feltorlódtak.

  A dolgozók munkavégzési helyét a feladatnak megfelelően folyamatosan változtatjuk, attól függően, kinek milyen képességei vannak, milyen feladatokat tud ellátni. Emiatt van az is, hogy egy-egy felújítás hosszabb időt vesz igénybe, hiszen van olyan nap amikor adott helyszínen 5, de van olyan, hogy csak 1 fő dolgozik, továbbá teljes alapozásig javítjuk például a kerítéseket, így az időigényes munka.

  Mekkora pénzeszközökről van szó, hogyan alakul a program finanszírozása?

  A program 75%-os állami támogatás mellett valósul meg, melynek értéke 14.251/e Ft. A felújítások helyszínein az anyagköltséget az adott intézmény állja. A Társulás a szükséges munkaerőt biztosítja.

  Minden egyes felújításról elkülönült nyilvántartást vezetünk, mely tartalmazza a felmerült anyagköltséget, személyi juttatásokat, egyszóval megállapítható a ráfordítás. Ez természetesen a későbbiekben viszonyítási alapként is szolgál.

  Itt szeretném megköszönni azon vállalkozók támogatását, akik anyagköltséggel, szakmai tanácsadással segítették az eddig elkészült beruházásokat, különösen a TEKLA Kft., Dóra Barkács, Agro Hobby Mezőgazdasági Kisáruház, Gazdacentrum, Czink Gyula, Marcali Fűrészüzem Kft, Kreatív Csempe, Tüzépker Zrt.

  Milyen szerepe van az intézményeknek a felújításokban?

  Az intézményektől elsősorban a szükséges felszereléseket kaptuk, mint például állvány, betonkeverő, létra, szállítási szolgáltatás. Sajnos a közfoglalkoztatás rendszere minden évben változik, így egyelőre nem volt lehetőségünk nagyobb értékű tárgyi eszközök beszerzésére, hiszen nem látjuk a következő évben mire lenne szükség. Az elmúlt években főleg munkavédelmi eszközöket, valamint település-karbantartáshoz szükséges eszközöket szereztünk be, melyeket használatra a GAMESZSZ-nak, valamint a településeknek adtunk át.

  Köszönöm az interjút!

  Megosztás a Facebookon

  Legújabb cikkek

  Cikkek időrendben