Beszélgetés Dr. Mészáros Gézával, Marcali Város Önkormányzati képviselőjével

Lassan két éve választott Marcali Város Önkormányzatot. Egy cikksorozatban teszem közzé a képviselőinkkel készült interjúkat az eddig végzett munkájukról. Másodikként Dr. Mészáros Gézát a 2 számú választókörzet (Horvátkút és Marcali egy része) önkormányzati képviselőjét kérdeztem.

Fiatal nyugdíjasként lettél először képviselő. Korábban komoly katonai beosztásokban, ezredesi rendfokozatban szolgáltál, katonai pályafutásod végén a Honvéd Szakszervezet elnökeként dolgoztál. Minden bizonnyal szinte „automatikus” volt számodra a közéleti szerepvállalás. Jól gondolom?

A felnőtt életem úgy alakult, hogy mindig ott voltam ahol a történések, szerettem a nyüzsgést, a közösségeket, az információs csomópontokat. Soha nem hátráltam meg az elvégzendő feladatok elöl, szerettem az újat, az új kihívásokat. Parancsnoki beosztásokban, vagy szakszervezeti vezetőként is gyakran volt a feladatom, a közvetítés , a koncenzus, a megoldások keresése.

A képviselői munkát úgy fogom fel, hogy az emberek élnek a problémáikkal, korlátozott érdekérvényesítő lehetőségeikkel és van a „bürokrácia” , a hivatal, az apparátus, és ebben elég nehéz eligazodnia a választóimnak. Nekem ez az egyik feladatom, hogy ebben segítségükre legyek. Én a választási ígéreteimben ezt is felvállaltam, és ennek én eleget is teszek. Sokaknak segítetem már, és továbbra is igyekszem korrekten, tisztességesen, etikusan eljárni azok érdekében, akik hozzám fordulnak gondjaikkal.

Horvátkút egy falu valamikor önálló település volt. Elég mesze van Marcalitól. Nem korlátoz Téged a távolság a képviselői munkádban?

Nekem egy kicsit bonyolultabb az „életem” e miatt. De ezzel nem csak Én vagyok így vannak még képviselőtársaim, akiknek van egy „faluja” de Ők ott is élnek. Talán csak a Kissné Molnár Ágnes képviselő társamnak hasonlatos a helyzete a távolság tekintetében, de a település nagyságrendje miatt talán tényleg egyedi a helyzetem.

Én sok energiát, időt fektettem abba, hogy Horvátkutat, a Horvátkútiakat, és mindenki mást is megismerjek aki a választó körzetemben él. Szerencsémre, ebben „segítségemre” volt Horvátkúton a csatorna beruházás, ami szinte a debütálásommal egyidőben indult.

Egy falunak egy ekkora beruházás, egy ilyen léptékű korszerűsödés sok esetben, egy évszázadban egyszer van. Sok lehet a képviselői aprómunka is, de egy ilyen több száz milliós beruházás az ember próbáló feladat, még akkor is, ha nem a Te felelőséged volt.

Egy kicsit messzebbről indulnék. Van egy kedves korábbi tanítóm, – sokak mellett -, Csepeli György szociálpszichológus, professzor. Sok könyvet írt de van egy könyve a „Meghatározhatatlan állat” – valójában Ő az emberre gondol – ahol azt írja, hogy az egyik legfontosabb dolog az életben az időszaki számvetés, az ünnep. Egyetértek vele és számomra a számvetésnek egyik legfontosabb eleme az említett szennyvíz beruházás befejezése.

Ez egy nagyon fontos fejlesztése volt a városnak, Horvátkútnak. Mostantól az ottani ingatlanok értéke megnőtt, az egészséges életmód lehetősége megteremtődött. Lehet, hogy ezt most még nem érzékelik az ott lakók, de hosszútávon majd így lesz. Élhetőbb, egészségesebb település rész lett ez által Horvátkút.

Nos, ezzel beruházással kapcsolatban sok dolgom volt. Mindannyian szeretnénk, ha a dolgok helyben dőlnének el, de sajnos ez a valóságban nem így van. Én fölvállaltam egy olyan feladatot – és úgy gondolom ezzel a városnak is jót tettem – hogy közvetítsek a problémák felvetésében és azok megoldásában.

Szerencsére partnereket találtam a kivitelezőkben is, és a városban is. Bárki bármit mond … Marcali Város Önkormányzata, a Polgármester úr, a hivatal e feladattal munkatársai úgy álltak a dolgokhoz, hogy az példaszerű!

Ez a beruházás teremtette meg a lehetőséget az évek óta elmaradt feladatok minőségi megoldásárai is. Gondolok itt a vízelvezetésre, vagy az utak rendbetételére és még sok apró, de fontos dologra. Hosszútávon Horvátkút nagyon sokat profitált, profitálhat ebből a beruházásból.

Vannak, voltak kisebb hibák, melyek a garanciális javítások során helyrehozhatok. A Május 1 utca majdnem hogy 2/3 – a új aszfalt burkolatot kapott. A Horvátkúti utca egy újszerű technológiával, az út teljes szélességét lezáró felületet kapott, és ez hosszútávra biztosíthatja, állag megőrzést, a normális közlekedés lehetőségét. A Virág utcában és másutt is többségében korrekt módon helyre lett állítva az útburkolat.

Nagyon fontos volt számomra, hogy a marcali szőlőhegyben a beruházás okán érintett hegyi utak helyreállítása a lehető legjobb módon történjen meg.

Úgy gondolom, hogy a szennyvíz nyomóvezeték fektetését követő helyreállítás – sok utánjárással ugyan – is korrekt módon megtörtént. Itt a Vereckei utca horhós részére gondolok, ami egy teljesen új szórást kapott, és az még majd folytatva is lesz! A nevezett horhó felső végétől a Szőlőskert vendéglőig vezető út az teljesen rendbe lett téve, illetve az Orbán kápolna melletti út is sokkal jobb minőségben lett helyreállítva, mint amilyen az a munkavégzés előtt volt.

Voltak és vannak más fejlesztések is, amelyek már a választókörzetem Marcali részében valósultak meg. Részben a városköltségvetéséből, részben a kerületben tevékenykedő cégek hozzájárulásából, és az állami cégek jóvoltából készülhettek, készülnek el.

Az egyik ilyen a Vereckei és Széchenyi utca közötti Arany János utcai szakasz. Ez útszakasz forgalmi rend megváltozásával nagyobb terhelést kapott. Reményeim szerint szeptember 12 – én elkezdődik az a munka ami megoldja a vízelvezetést, és rendbe teszi az út felszínét. Ezt az Industrie Elektriknek és a Városnak köszönhetjük.

Még a kampány idején ígértem meg, hogy igyekszem megoldani a vízelvezetést a városból kivezető úton – amit nem régen újítottak fel – ahol a kivitelező, a tervező komoly hibát vétve, béleletlenül hagyta a csapadékvíz elvezető árkokat a városon belül – az Ősz utcától illetve a Somogyi utcától kifele, a Széchenyi 39. számig, illetve a másik oldalon az Ezerjó utcáig -, és az nagy esőzések alkalmával komoly károkat okoz, a városnak és az ott lakóknak.

A Város joggal mondta, hogy az állami út, és az állam kötelessége megoldani a problémát. Ez egy sokmilliós tétel! Hosszas utánjárással – itt meg kell említenem Kispál Norbert urat a KÖZUT Kft. Marcali kirendeltség vezetőjét, aki készséges volt a megoldás keresésben – odáig jutott a dolog, hogy kitűnő minőségben kibéleli a fenti cég az árkokat. Köszönöm a segítségét!

Fontos a Vár utca burkolatának az ügye is. Úgy néz ki, hogy az alsó legkritikusabb részét rendbe tudjuk tenni.

Gondolom voltak, vannak kisebb volumenű munkák is. Gyakran hallottam horvátkúti lakossági fórumokon, hogy gond van a hegyi utakkal. Sikerült lépni ez ügyben?

Azt gondolom sikerült előbbre lépnünk, mert a helyi vállalkozókkal (Varga László, Mohari Zsolt), az Ő munkagépeikkel sikerült javítani a hegyi utak állapotán. A szennyvíz beruházás egyik „mellékterméke” volt egy jelentős mennyiségű föld és törmelék, ebből és gépi munkával, a két legfontosabb horhót a Marton és a Bekk- Sneff horhót, és felső hegyi utat rendbe tette a szennyvíz beruházást végző cég. Az elmúlt időszakban a „Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft” a szénhidrogén kutak karbantartását végezte a település rész határában. Velük is sikerült megegyeznem, így az említett hegyi utakat a speciális gépeikkel rendbetették. Ez által újabb néhány hónapra megint rendben leszünk.

Úgy tudom, a Város terveiben szerepel egy erősebb traktor beszerzése akkor talán majd a saját erő is elég lesz.

Igen jól tudod, de ez minket nagyon nem fog érinteni, mert bent a városban is nagyon sok hegyi út van, amit rendbe kell tenni, közte az Én választókerületemben lévő utakat is.

Horvátkút egy nagyon hosszú falu, nagyon sok árok van és nagy a zöldterület is. Hogy sikerül ezt karbantartani?

A közmunka programban résztvevőkkel meg tudjuk oldani, van egy helyi megbízott Bogdán Ildikó, aki a feladatát nagyon jól végzi, megtalálta a megfelelő hangot az emberekkel. Megfelelő az eszközellátottság. Az elmúlt időszakban két motoros fűkaszával bővítettük az eszköz állományt. Az egyik korábbi részönkormányzati beszerzés volt, illetve most pedig Spilák Albert úr – kinek kisgépkereskedése van Marcaliban – felajánlott egy vadonatúj gépet. Tisztelettel köszönjük! Az eszközök megvannak, az emberek megvannak. A zöld felületeket karban tudjuk tartani, remélem közmegelégedésre. Idén az átereszeket, árkokat is kitakarítottuk így most az eddigi legnagyobb eső sem okozott számottevő gondot a településen.

A városi részeken a GAMESZ végzi korrekt módon ezt a munkát. Hangsúlyoznom kell, hogy jó a kapcsolat, és nagyon jó az e kapcsolatom a vezető állománnyal. Nincs üzengetés, hanem korrekt együtt működés a jellemző.

Nagyon fontosak a városban és a falukban is közösségek, közösségi munkák. Erre is volt már több példa, amiről én is hírt adtam a Portálon. És hát a rendezvények is elmaradhatatlanok. Fontosak az emberi kapcsolatok.

Nagyon fontosak ezek a dolgok, mert közösségteremtő ereje van. Például egyik ilyen volt az Mélyvölgyi patak hídkorlátjának elkészítése, vagy a faluközpontban a fa felületek lefestése. De fontos volt az út menti keresztek rendbetétele, ebben ismét csak a GAMESZ segítségét és a katolikus egyház közreműködését kell kiemelnem.

Fontosak a rendezvények a városban is. A Kulturális Központ heti rendszerességgel szervez programokat nyáron, jó színvonalon. E mellett mi is rendezünk választókörzeti programokat. A választási kampány során felmerült az igény, hogy a választókörzet Marcali részén is csináljunk tartalmas kulturális és szórakoztatató programokat. Erre az igényre találtuk ki a „Várdombi délutánt”, ami idén már nagyon sikeres volt.

Horvátkúton más a helyzet. Voltak hagyományos rendezvényeink, és most is vannak, és kezdeményeztünk újakat is, mert szükség van rájuk. Idén már második alkalommal rendeztünk a településrészi munkacsoporttal Falunapot. Az idei különösen jól sikerült a visszajelzések szerint 10 éve nem volt ilyen jó „ Buli”.

Ahogy említettem kezdeményezünk újakat is, nem titkoltan ezeknek van egy karitatív jellege is. Nagyon sok a nehézsorsú család Horvátkúton. Az Ő gyerekeikre gondolva rendeztünk Húsvétot, de ilyen a Mikulás ünnep is, amikor is a 10 év alatti gyermekeket ajándékoztuk meg. Vagy a Karácsony, amikor együtt ünnepelünk és gyújtjuk meg utolsó adventi gyertyát.

Újítunk is, tervezzük, hogy ősszel tartunk „Horvátkúti pinceszert”. Most még csak egy un. „próbarendezvényként” szeptember 10 –én. Ha igény lesz rá, ha sikeres lesz, akkor jövőre már nagyobb „felhajtást” csinálunk, melybe bekapcsoljuk a körzetem marcali részét is. A rendezvényeink nem lennének sikeresek a Kulturális Korzó vezetőjének, és munkatársai támogatása nélkül.

Rendszeressé váltak a „ruhabörzék” is, de volt olyan rászoruló család, akinek szobabútort szereztünk. Rendszeresek a Krisna hívők heti ételosztásai, melyet mi szállítunk ki, így 30 rászoruló család jut ételhez. Mi a magunk részéről abban segítünk , hogy azokhoz jut el a segítség, akik valóban rászorulók.

Korrekt kapcsolatot ápolok Kiss Iván prépost úrral, Göndics János plébános úrral. E mellett kiváló a kapcsolatom a Noszlopy Iskolával is. Egy kis adalék. Sikerült a képviselő társaim összefogásával leaszfaltoztatni az elhasználódott járdát az iskolaépület körül.

Azt gondolom a képviselőnek komoly empátiával, szociális érzékenységgel kell rendelkezni ahhoz, feladatát közmegelégedésre lássa el, körzetemben mindig segítek a bajban, ha tudok. Ahhoz, hogy segíteni tudjak nagyon fontos a jó kapcsolat azokkal a cégekkel, akik a körzetemben és azon kívül – e munka támogatását nem tudom eléggé megköszönni a Meiszterics János cégvezető úrnak – tevékenykednek, illetve azokkal az intézményekkel melyek hatásköre az egész városra kiterjed – gondolok itt a Szociális Szolgáltató és Ellátó Központra, és munkatársaira -, mert ők tudnak segíteni és azt rendszeresen meg is teszik.

Nagyon jó a kapcsolatom a képviselőtársaimmal is. Korábbi életemből adódóan egy elég sokrétű kapcsolati rendszerrel bírok és ezt ha kell „beforgatom” képviselői munkámba, az emberek javára, örülök ha tudok segíteni.

E helyütt köszönöm azok támogatását akik úgy Marcaliban, mint Horvátkúton közvetlenül segítik a munkámat.

Milyen terveid vannak?

Még egy ekkora beruházás, mint a szennyvíz, nem valószínű hogy lesz. De kisebb volumenüeket azért szeretnék megvalósítani. Hegyi és városi utak a körzetemben, mindig adnak feladatot, a járdák állapotán is javítani kell.

A vízelvezetés mindig kardinális kérdés. Az egyik legfontosabb feladatomnak gondolom, hogy sikerüljön annak az ároknak a megépítése, ami elvezetné a csapadék vizet a Kátyú árokba. Itt nem a tervezés a megvalósítás az ami probléma hiszen az „csak” pénz kérdése, hanem azokkal a földtulajdonosokkal a megegyezés akiket ez érint. Ebben gondolom, hogy tudok segíteni. Ha ez sikerül és megépül az a vízgyűjtő árok, akkor megszűnik az az áldatlan állapot, ami a Vereckei utca felsőrészén minden nagyobb esőzésnél kialakul.

Nagyon fontosnak tartom, hogy végre kikerüljenek és működjenek azok a kamerák, amelyek tervezve vannak. Jelentősen nőne a lakosság biztonság érzete. És nem csak a marcali részeken, hanem Horvátkúton is!

Köszönöm a beszélgetést! Sok sikert a munkádhoz!

Megosztás a Facebookon

Legújabb cikkek

Cikkek időrendben