Beszélgetés Dr. Sütő Lászlóval Marcali város 2019-2024 év közötti gazdasági programjáról

Mielőtt a ciklusprogramról kérdeznélek, arra kérlek először beszéljünk az elmúlt évről. Milyen gazdasági évet zárt Marcali 2019 -ben?

Kifejezetten jót, a pontos számok még kialakulóban vannak, de az biztos, hogy 20-30 millió forint többlettel zárt a város. Ennek a legfontosabb eleme az, hogy míg az elmúlt években általában 5% -al nőtt az iparűzési adóbevétel a bázisévhez képest, addig 18 és 19 között ez a növekedés majdnem 10% volt.

A város összes adóbevétele meghaladta a 850 millió forintot. Ennek az összegnek akkor látjuk a valós értékét, ha más hasonló nagyságrendű városokkal összehasonlítjuk a megyénkben. Lényegesen, több mint 200 millió forinttal meghaladja az adóbevételünk Nagyatád vagy Barcs adóbevételét.

Pénzügyileg stabil Marcali, ami azért jó mert lehet rá alapozni. Minden fejlesztést meg tudtunk valósítani, és viszonylag kevés esetben kellett a Kormány által engedélyezett 300 millió forintos hitelkeretünket igénybe venni, hogy az építőipari infláció miatt megnövekedett kivitelezési költségeket kiegészítsük. Ennek az volt a döntő oka, hogy szinte minden nyertes pályázatunkat részeire bontottuk, fővállalkozó nélkül valósítottuk meg azokat. Ez a módszer ugyan sok többletmunkát ró a hivatal apparátusára, de így megtakarítottuk a fővállalkozó költségeit. Így készült az elmúlt év két legnagyobb beruházása a Noszlopy Iskola és a Központi Konyha.

Az összes elkészült beruházásunkhoz, tehát a Noszlopy, a Központi Konyha, az orvosi rendelő a Piac téri játszóház és a Dózsa telep első üteméhez összesen mintegy 20-30 millió forintot kellett hozzátenni a hitelkeretünkből.

Fékeződött az építőipari infláció?

Nem, továbbra is eléggé jelentős. A 2020 -as pályázatainknál, ahol eleve azzal számoltunk, hogy jelentős önerő szükséges, például a „nőtlen tisztihez”, a hitelből meg tudjuk teremteni a forrásokat, ezért reméljük nem kell a költségvetési számainkhoz hozzányúlni.

De legalább ennyire fontos az, hogy valamennyi intézményünk működött. Sehol nem volt financiális probléma. A legfontosabb területeken mindenhol szakemberek dolgoznak, ennek megfelelő bérekkel.

Nálunk minden háziorvosi körzet betöltött, a gyermekorvosi körzetek és a fogorvosi körzetek is rendben vannak. Kevés ilyen város van az országban. Szakképzett emberek dolgoznak az óvodákban, a bölcsődében.

Áthúzódó beruházások. Van ami még nem készült el, folyamatban van, és van ami majd most indul. Mi a helyzet ezekkel?

Szinte minden beruházás valamilyen szinten elkezdődött kettőt kivéve, amelyek még bírálati szakaszban vannak. Nagyon fontos, hogy mindet megnyitottunk 19 -ben azért, hogy már folyamatban lévő beruházásnak számítsanak. Így már nem lehet megkérdőjelezni ezeket a projekteket.

A megkezdettek közül már látszik a „zöld város” programban a majdnem kész Civil Ház, hamarosan megkezdődik a régi kultúrház tető és vizesblokk felújítása. Ez a közbeszerzés már folyamatban van.

Amint a tulajdonunkba kerül a Rákóczi utca, elindítjuk a főutca rekonstrukcióját. Már minden papírmunkája rendben van, és mindenki lemondott a fellebbezési jogairól, már csak azt várjuk, hogy megjelenjen a telekkönyvben az átírás. Ha ez megtörtént, benyújtjuk az építési engedélyre a kérelmet, mert a tervek készen vannak. Ha megvan az engedély indul a közbeszerzés. A beruházásra – mivel 300 millió forint feletti kategóriába esik – új eljárási rend vonatkozik. Teljesen nyilvános, tehát akár Portugáliából is jelentkezhet rá kivitelező. Bízom benne, hogy nem növekedik meg sokkal a közbeszerzés ideje.

Ugyanez igaz a Keleti Ipari-parkra is. Mostanra sikerült műszaki ellenőrt kiválasztani. Hétfőn véglegesítjük azt az anyagot ami alapján kiírásra kerül a közbeszerzés. Ez a két beruházás együtt bőven meghaladja az egymilliárd forintot.

Emellett mindenki látja, hogy épül a volt nőtlen tiszti. Bízunk benne, hogy a nyár elejére átadásra kerül. Éppen tegnap (csütörtök) volt a nagyobb cégek vezetőivel egy bejárás amin arról beszéltünk, hogy milyen igényeik vannak, mert már a belső munkák készülnek. Végre eltűnik a városból az a romos épület.

Jól tudom, hogy a külső környezet is rendezve lesz?

Igen. Rendbe lesz téve, parkolók épülnek és normális körülmények teremtődnek.

A Dózsa telepi beruházással kapcsolatba is most volt egy egyeztetés, amely megadja a remény arra, hogy ebben az évben valamennyi, tehát mind a 32 lakás elkészül. Itt az lassítja a munkát, hogy valahol közben lakniuk kell az ott élőknek. Tehát mindig 7-8 lakást a kivitelező rendelkezésére kell bocsájtani, hogy dolgozni tudjon.

Két olyan pályázatunk van ami bírálat alatt van, az egyik a Bölcsőde ami nagyon fontos, hiszen van több mint tíz sorban állónk. Mindenképpen egy csoporttal bővítenünk kell az intézményt. A másik pedig a Mesztegnyőtől a Balatonig megépülő kerékpárút. Ez a projekt szakaszolva van. Mi abban vagyunk érintettek, hogy Mesztegnyőtől Marcaliig elkészüljön. Ez elsősorban Bizének lenne nagyon fontos, hiszen Bizén egy olyan kerékpárút/járda épülhetne ami a városrész ilyen gondjait megoldaná. A városi részeken pedig felújításra kerülne a meglévő kerékpárút a Noszlopy utcában.

Ezek a nagyberuházások, de tervezünk saját beruházásokat. A lehetőségek szerint 50-70 millió forintot tervezünk, útfelújításokra. (Ez annak a függvénye, hogy a városközponthoz mennyit kell hozzátennünk.) A képviselők a napokban jelezték az igényeket. Például a Jókai utca felső szakaszára, a Béke utca felújítására, a Berzsenyi utca teljes járdaszakaszára, hogy csak néhányat említsek. Természetesen igyekezünk mind a négy városrész igényeit figyelembe venni. És persze minden választó körzet igényeit is figyelembe vesszük a lehetőségek szerint. Február első hetében lakossági fórumokra kerül sor, itt is várjuk a javaslatokat.

Térjünk akkor rá az ötéves ciklusprogramra. Nem új dolog ez, hiszen kell egy „sorvezető” ami szerint tervezik egy város jövőjét. Természetesen a program nem egy kőbevésett dolog, hiszen 5 év alatt sok körülmény változhat. Arra kérlek foglald össze a most egyhangúan megszavazott ciklusprogramot.

Természetesen az az elsődleges szempont, hogy a Város működőképes legyen és majd csak utána következnek a fejlesztések. A fejlesztéseknek két iránya van: a már elnyert pályázatok és a reménybeli fejlesztések. Illetve van egy harmadik, a saját beruházások.

A Város működőképességének alapfeltétele, hogy a foglalkoztatás olyan stabil legyen mint jelenleg. És ami nagyon fontos, hogy sokszereplős legyen a foglalkoztatás. Ne fordulhasson elő, hogy ha egy cégnél jelentős leépítések vannak, az alapjaiban rengeti meg a város foglalkoztatási helyzetét.

Az elmúlt hét szerdáján volt találkozóm a város legnagyobb foglalkoztatóival, ahol egyértelmű volt, hogy mindenki Marcaliban gondolkozik továbbra is. Mindenki fejlesztésekben gondolkozik. Minden cégnél erőteljesen megjelenik az automatizálás és az élőmunkát kiváltó szándék, de a felszabaduló munkaerőt cégen belül „fel tudják szívni”.

Marcali nem csak saját magának foglalkoztat, hanem a környékének is. A dolgozóknak több mint 40%-a vidékről jár be a helyi cégekhez. Ezzel a környező települések életfeltételein is javítunk, hiszen a Marcaliban megkeresett jövedelmet lakóhelyükön költik el a bejáró dolgozók.

Nagyon fontos, hogy jelentős számú egyéni vállalkozás működik a városban, ezért is az egyik sarokpontja a ciklusprogramnak, hogy a város nem kíván adót emelni a következő 5 esztendőben. Vállakozásbarát politikát folytatunk.

A jelenleg is működő intézményhálózatot meg kívánjuk őrizni. Vannak kötelező feladataink – Óvoda, Bölcsőde, Könyvtár, kulturális élet, szociális ellátás, orvosi ügyelet – és vannak önként vállalt feladataink – Fürdő, Múzeum, sport és kulturális támogatás, civilek támogatása – ezeket folytatni kívánjuk. Ezen szolgáltatások jelentős részét a környék (járás) településeinek is biztosítjuk még akkor is, amikor sokszor a finanszírozás a városra marad.

Egy pillanatra megszakítanálak. A napokban megjelentek sajtóhírek arról, hogy a Kormány szándékában áll az óvodai rendszer államosítása, hasonló módon mint az iskolák esetében történt. Van erről információd?

Ez egy nem igazolt hír … nem olyan régen találkoztunk a Kisvárosi Szövetség képviseletében Pogácsás Tibor Államtitkár úrral, aki a Belügyminisztériumban az önkormányzatokért felel, Ő azt mondta, hogy a 2022 -es választásokig minden átszervezés lezárult azzal, hogy az építéshatósági feladatok átkerültek a Kormányhivatalokhoz. Nincs központi szándék az említett átrendezésre.

Van egy nagyon érzékeny terület a felsorolásban, ez az orvosi ügyelet. Ez problémás az egész országban. Azt gondolom, hogy ez a jelenlegi formájában egy jelentős pénzkidobás. A központi ügyeletek, a sürgősségi ellátóhelyek, a mentők szinkronját valamilyen módon meg kell teremteni. Akkor ugyanebből a pénzből normálisabban lehetne ellátni a rászorulókat. Ez például szerintem szemben az óvodával, kifejezetten állami feladatnak kellene lennie. Mert az országban egységes esélyének kellene lennie mindenkinek az ellátásra. Nem úgy mint ma… az ország nyugat felén még úgy ahogy de működik a rendszer, a keleti felén meg csak papíron…

Közbevetőleg a napokban befejeződött Marcali intézményvezetőivel a költségvetési egyeztetés. A Város jelentős összegeket fordít a működésükre mert a központi költségvetés alulfinanszírozza a feladataik ellátását. Szerencsére ez a jelentős adóbevételeinkből pótolható. De azért azt jelezném, hogy például a 600 millió forintos iparűzési adó bevételünkből 140 millió forintot be kell fizetnünk a központi költségvetésbe a szolidaritás miatt, amivel nincs semmi gond, csak nem kellene bennünket meg „büntetni”, az alulfinanszírozással.

Csak példaként említem, hogy a jelenős számú Marcaliba bejáró tanuló étkezésének költségkiegészítését mi finanszírozzuk. A lakóhelyük önkormányzataitól egy fillért sem kapunk a gyerekeik után. Mintegy 25 millió forintot teszünk hozzá évente – beleértve a mi gyerekeinket is – az étkezési norma kiegészítésére.

Vagy egy másik példa… a Noszlopy Iskola felújítása mintegy 20 millió forinttal többe került a pályázatban biztosított keretnél. Készült egy napelemrendszer ami az üzemeltetés költségeinél megtakarítást eredményez a KLIK -nek. Eszükben sincs, hogy a többletköltségeinket visszakompenzálják a mi pénzünkből készült napelemrendszer miatt megtakarított áramszámlából. Vagy az ablakcserék, illetve a fűtéskorszerűsítés miatt megtakarított gázszámlából. Pedig a KLIK közel évi 5 millió forintot megtakarít! A hitelből kipótolt költségtöbbletet viszont nekünk kell visszafizetni!

De említhetem a Szociális Ellátó Központunkat is, akik nagyon sok kistelepülésnek szolgáltatnak és nem elég a központi norma a feladat ellátásra, a városnak kell pótolnia a hiányzó összeget.

Fejlesztések … azokról már beszéltünk amelyeket már elnyertünk. Ezeket 2021 -ben már el is kell számolnunk. A szükséges 2 milliárd forint egy elkülönített számlán nálunk van, rendelkezésünkre áll a Magyar Államkincstárnál.

A terveink … a jövő szempontjából egyrészt meghatározzuk azt, hogy nekünk mi a fontos, másrészt befolyásolja a terveinket az, hogy az Európai Unió és a Magyar Állam mit tart fontosnak. Ezért 2-2,5 év múlva biztosan vissza kell térnünk a ciklusprogramra, a prioritások ismeretében.

A képviselő-testület úgy gondolja, hogy most az egyik legfontosabb feladatunk a villámárvizek, a jelentős csapadék okozta károk megelőzése. Ezzel egyetértett a testület minden tagja, egyhangú döntés született. A tervezési munkák elindulnak. Ha elkészül a szakemberek által tervezett új csapadékvíz-elvezető rendszer – valószínűleg a ciklus végére – akkor megszűnik az a veszély, ami sajnos nagyon megkeseríti azok életét, akiknek a hegyről lezúduló csapadékvíz olyan sok kárt okoz.

Része ennek a feladatnak, hogy tisztázni kell azt, hogy a szennyvíz hogyan kerül a csapadékvíz rendszerbe. Ennek a megvalósítása már folyamatban van, és a szükséges tervezési munka elindult. Májusra reményeink szerint kompletten elkészül. 1-1,5 év múlva ezekre a célokra biztosan lesznek pályázati kiírások, akkor már a Városnak szakemberek által készített tervek állnak rendelkezésére.

Városunk már eddig is igyekezett napelemes rendszerekkel energiát megtakarítani és védeni a környezetet. Ennek továbbra is prioritása van terveinkben. Ha lesznek pályázatok – úgy gondoljuk, hogy lesz – akkor saját beruházásban építünk naperőmű parkot. Van a célnak megfelelő területünk – gondolok itt a Déli Ipari-park ránk eső részére – ha megépülne egy naperőmű, akkor például a város közvilágítása ingyen lenne.

Foglalkoznunk kell a geotermikus energia felhasználásának lehetőségével is, hiszen két elhagyott próbafúrásnál is – olajat és gázt kerestek – találtak jelentős mennyiségű forróvizet. Meg kell vizsgálnunk, hogy miként használhatnánk fel a közintézményeink fűtésére.

A klímavédelemhez kapcsolódik szorosan a Mikszáth Iskola felújítása. Már készülnek a tervek, még nincs végleges döntés, hogy magas tető, vagy lapos tető legyen, de az összes nyílászáró cseréje, a fűtéskorszerűsítés, a napelemes rendszer kiépítése természetesen része lesz a felújításnak. Nagyon bízom abban, hogy ez a felújítás akár 2021 -ig megtörténhet. Mert nagyon helyesen a Kormány egy fillért sem akar visszaadni az EU -nak a megítélt forrásokból. Viszont önkormányzati körökből tudom, hogy elég sok település visszaad már megnyert pályázatokat, mert nem tudja megépíteni a megítélt keretösszegből a projektjét. Valószínűleg ezeket az összegeket újrapályáztatják, és ki tud pályázni? … akinek van terve. Nekünk lesz! Én elég komoly esélyt látok arra, hogy nem a következő Uniós ciklusban, hanem még ebben az időszakban 2021 -ig fel tudjuk újítani a Mikszáthot.

Marcali már 20 évvel ezelőtt is telepített erdőt Marcali és Boronka között. Most hirdettük meg az erdőt művelésre. Mi azt szeretnénk, hogy fával fizessünk a munkáért, megérett a terület egy jelentős ritkításra. Továbbra is fontosnak tartjuk az erdőtelepítést. Szándékaink szerint a volt külső-laktanyai lőtér mintegy 40 ha -os területén szeretnénk erdőt telepíteni.

Fel fogjuk mérni valamennyi utcában a faállományt. Azokat a fákat amelyekre panasz van, gondolok itt a nyárfákra például, cserélni fogjuk ütemterv szerint. Azokat a fákat amelyeket az EON félig csonkoltra vágott, azokat is cserélni fogjuk alacsonyabb növésű fajtákra. Kiadtam a GAMESZ -nek hogy minden kivágott fa helyére legalább két fát kell, hogy ültessenek. Itt azért majd kérjük a lakók segítségét, hogy ahova kiültetjük a csemetéket, ott két-három naponta egy-egy vödör vízzel locsolják majd meg azokat. Köszönjük!

Nagyon fontosnak tartja a képviselő-testület az időskorú ellátást. Egyértelműen látszik, hogy elöregszik a társadalmunk. És ez nemcsak városi probléma, falvainkban is nagyon sok az idős, magára maradt ember. Erre valamilyen módon fel kell készülnünk. Meg kell erősítenünk jelentősen a házi segítségnyújtási rendszerünket, de van egy határ amikor már a háznál nem lehet gondozni az idős embert, ezért bentlakásos intézményben kell folytatni az ellátást. Erre nekünk fel kell készülnünk.

Támogatjuk továbbra is lehetőség szerint a városban lévő intézményeket, ahogyan ezt tettük már korábban is. Most is érkezett hozzánk kérés a Szakképzőtől. Az iskola pályázni kíván a tornatermének és vizesblokkjainak felújítására. Kérték, hogy az önrész felét finanszírozza meg a város. Mi sohasem zárkózunk el értelmes célok támogatásától.

De még a központi költségvetés által finanszírozott beruházásokat is támogatunk, ha az a Város érdeke. Most legutóbb ingyen adtunk telket a légimentő szolgálat Marcali bázisának létrehozásához. Múlt héten írtam alá minden ezzel kapcsolatos iratot, kezdhetik a tervezést, a 2021-es központi költségvetésben már szerepelhet a bázis megépítésének költsége.

De ugyanígy már régóta tárgyalunk a Belügyminisztériummal arról, hogy a Rendőrkapitányság hogyan újulhatna meg. Úgy áll dolog, hogy komoly esély van rá, hogy a Kossuth Lajos utcában a volt „zöldkeresztnél” egy új kapitányság épülhet. Ha szükséges a Város ebben az esetben is biztosít területet.

Vannak olyan céljaink, amit ha kell akkor saját beruházásban de megcsinálunk, ilyen a Táncsics utcai óvoda. Sajnos az elmúlt években nem volt támogatott az út és járda építés, ha ez így marad akkor évente 40-50 millió forintot a saját költségvetésünkből fordítunk erre a célra. 2020 -ban már így készül a költségvetés. Ha 2021 -től támogatott lesz az út és járda felújítás akár meg is duplázódhat a keretösszeg!

Ide tartozik még, hogy megkapjuk a régi 68 -as út városi szakaszát. Újabb 4 km út karbantartásáról kell gondoskodnunk télen-nyáron. Gondolkozunk azon, hogy a MTKSZ -el közösen próbálnánk megoldani a síkosságmentesítést, hóeltakarítást.

Ipari parkok … az mostanra teljesen nyilvánvaló, hogy a Déli Ipari-parkba – ahol kisebbségi tulajdonosok vagyunk – senki nem akar költözni. A saját tulajdonú Keleti Ipari-parkba meg szinte kéthavonta jön jelentkező. Ha az év feléig nem lesz változás a déli parknál, akkor kezdeményezzük a cég felszámolását és természetben történő megosztását. Magyarul kérjük a földterület 49% -át. Ha ez megtörténik akkor – ahogy már említettem korábban – lehetőség szerint egy, a város tulajdonában lévő naperőmű parkot építenénk 6-7 hektáron.

Ahogy már beszéltünk róla, minden intézményünket működtetni fogjuk, támogatni kívánjuk az egyesületeinket, civil szervezeteinket. A kulturális egyesületek támogatását terveink szerint 50% -al növelni fogjuk. A kulturális életünkben annyi változás várható, hogy a sok kisebb program helyett inkább a nagyobb rendezvényeket preferáljuk. Ilyen lesz már idén is legalább 4-5 program. Továbbra is biztosítjuk a feltételeit, hogy a Könyvtárban napilapok, hetilapok legyenek, mert sokan nem engedhetik meg maguknak az előfizetést.

Mindenkinél partner lesz a Város aki plusz forrást hoz Marcaliba. A focisták pályáztak az MLSZ -hez a Sport utcai klubház fűtéskorszerűsítésére és a volt birkózó csarnok felújítására. A szükséges önerőt biztosítani fogjuk.

Egyre több hír jelenik meg arról, hogy a városok az Unióhoz közvetlenül pályáznak. Már nekünk is volt ilyen sikeres pályázatunk a free wifi hálózattal. Van ilyen szándékuk?

Lenne, de nem tudunk még semmi konkrétumot. A Kisvárosi Szövetségnél szerzett információk azt jelzik, hogy csökkenni fognak a kohéziós alapra és a mezőgazdasági alapra jutó Uniós források. Viszont több lesz az a forrás amit Brüsszel közvetlenül kíván elosztani. Ez, egy szempontból a felkészült – és azt gondolom, hogy mi felkészültek vagyunk – önkormányzatok számára előnyös, de ugyanakkor nehezebbé is fog válni a pályázás, hiszen így egy abszolút szabadpiacon kell szerepelnünk. Tehát nem a hasonló nagyságú 3-4 somogyi várossal kell versenyeznünk a forrásért, hanem 300-400 hasonló nagyságú cseh, szlovák vagy lengyel várossal.

Lesz kisvárosok fejlesztése program?

Bízom benne, hogy lesz. A Kisvárosok Szövetsége továbbra is stratégiai partnere a Kormánybiztos úrnak ebben a programban. Elkészítettünk egy anyagot – a munkában az alpolgármester úr és én is részt vettem – négy további polgármester segítségével. Ugyancsak készít a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is egy anyagot a kisvárosok fejlesztésére. Hét szekció alakult, az egészségügy és szociális ügyek szekcióját a Bereczk Balázs alpolgármester úr vezeti. Március végére kell elkészítenie minden szekciónak a maga javaslatait, összefoglalóját. Ezt és a már elkészült kisvárosi anyagot adjuk át Gyopáros Alpár Államtitkár úrnak. További egyeztetések után kerül a Kormány elé.

Tehát a lehetőség, hogy hasonlóan a már futó települési programokhoz megvalósuljon a kisvárosi program a 2021 -es költségvetéstől, adott. Nagyobbrészt Uniós finanszírozásból és a hazai költségvetésből állna össze a program, amire pályázhatnak elsősorban a járási székhely kisvárosok. Egyre nyilvánvalóbb minden szereplő számára, hogy sokkal nagyobb a feladata, felelőssége az ellátás szempontjából egy járásszékhelynek, mint más egyéb településnek. Marcali szolgáltatásait veszi igénybe minden környező település, a mi útjainkon zajlik a forgalom, nálunk is igénybe veszik a szociális és egészségügyi ellátást, a kulturális és sport lehetőségeket, és sorolhatnám. Ezért többlet forrásokra van szükségünk a meglévő színvonal fenntartására, javítására.

Köszönöm a beszélgetést!

Megosztás a Facebookon

Legújabb cikkek

Cikkek időrendben