Beszélgetés Tamásné Turbéki Angélával, a Marcali Óvodai Központ új igazgatójával

Kinevezésed öt évre szól december elsejétől, addig még Kiss Sándorné az igazgató, aki felmentési idejét tölti nyugdíj előtt. Eddig is Te helyettesíteted tehát tulajdonképpen biztosított a folyamatosság.

Ketten pályáztatok a vezetői beosztásra és te nyerted el a kiírók bizalmát és öt évig Te vezeted a Marcali Óvodai központhoz tartozó 7 óvodát. Ez nem kevés feladat. A feladattal kapcsolatos kihívás vonzott? Miért pályáztál a központ vezetésére?

Az óvodapedagógusi hivatás mindig meghatározó része volt az életemnek. Az óvodában kapott és vállalt feladatok inspiráltak arra, hogy minél színvonalasabban tudjam végezni a munkámat, ezért fontos volt számomra a különböző képzéseken való részvétel, a szakmai tudásom gyarapítása.

Az igazgatói feladat nagyon összetett és szerteágazó, olyan személyt kíván, aki kellően elhivatott. Szeretem a kihívásokat, szívesen koordinálom a különböző folyamatokat és örömmel tölt el, hogy az elkövetkezendő időben a központhoz tartozó óvodák szakmai fejlődését elősegíthetem a vezetői munkám során.

A megszerzett ismereteimet szeretném kamatoztatni és továbbfejleszteni annak érdekében, hogy minél szakszerűbben lássam el az igazgatói feladatokat.

A pályázatodban mire helyezted a hangsúlyt a pedagógiai munkában?

Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a szabad játékra, melyben biztosított a fejlődés lehetősége, valamint azoknak a tevékenységi formáknak a komplex kezdeményezését tartom fontosnak, mely közvetlenül a gyermek ismeretire épít és az életkori sajátosságait figyelembe veszi. Az óvodapedagógusok pedagógiai ismereteire támaszkodva változatos módszertani kultúrának az alkalmazásával, jól működő eszközrendszer kiépítésével, kívánom a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztését megvalósítani.

A tanulási folyamatok során a játékosság, a játékba integráltság legyen a fő szempont és a tanulásszervezési eljárásokat átgondoltság, tudatosság és hatékonyság jellemezze. Szeretném, ha a gyermekeket olyan óvodai élettér venné körül, ahol a szociális kompetenciák alakítása, a részképességek fejlesztése, egy optimális személyiségfejlődést eredményezne.

Milyen hosszú távú terveid vannak?

A hosszú távú terveim közt szerepel, hogy a Marcali Óvodai Központ továbbra is olyan intézmény legyen, ahol jól képzett óvodapedagógusok nevelik a jövő generációját, kimagasló színvonalon. Továbbá szeretném, ha olyan „Bázis intézmény” lennénk, ahol az óvodák változatos arculatát megismerhetnék a város, a megye határon túl is. Fontosnak tartom, hogy rendelkezzen a központunk szaktanácsadóval, szakértővel és törekedni fogok arra, hogy a sok kiváló óvodapedagógus kolléga igényét érezze ezen kihívásnak, tudását megosztva a többi kollégával.

Lesz változás a marcali és a vidéki óvodákban?

Ha itt a személyi változásra gondolsz, akkor a Marcali óvodákban, igen. Az elmúlt nevelési évben két kolléga nyugdíjba vonult, egy kolléga elhagyta a pályát. Helyükre új kollégákat várunk. A vidéki óvodákban nem várható személyi változás.

A beíratás hogy sikerült?

Jelenleg a Marcali Óvodai Központba 102 fő kisgyermek iratkozott be, de még folyamatosan érkeznek gyermekek. Igyekeztünk a szülői kéréseknek eleget tenni és felvenni a gyermekeket a kért óvodába, de sajnos ez nem minden esetben sikerült, hiszen némelyik óvodában magas csoport létszámok, ezt nem tették lehetővé. Ebben az esetben a körzethatároknak megfelelő óvodába vettük fel a gyermekeket.

Hírek szerint a Központi Óvoda épülete is felújításra kerül, legalább egy évig el kell helyezni a gyerekeket más óvodákban. Hogy készültök erre a kihívásra?

Fenntartóval történő egyeztetés után, megtudtuk, hogy a felújítás 2018 tavasza után fog elkezdődni. A nyári időszakban lényegesen kevesebb kisgyermek vesz részt az óvodai nevelésben, így ez könnyebbséget jelent majd a szervezésben. A gyermekek óvodai nevelését, az intézmény zavartalan működését a megváltozott körülmények között is tudjuk majd biztosítani. Ha már aktuális lesz, értesíteni fogjuk az érintetteket az elhelyezés körülményeiről. Azonban azt elmondhatom, hogy már van forgatókönyv erre az esetre!

Köszönöm! Munkádhoz sok sikert kívánok!

Megosztás a Facebookon

Legújabb cikkek

Cikkek időrendben