Karácsonyi interjú Dr. Sütő Lászlóval

Amikor a beszélgetésünkre készültem összeadtam a Marcaliba érkezett Uniós támogatásokat a kezdetektől. 14 milliárd forint érkezett a városba.

Ebben az összegben nem szerepel a cégekhez, vállalkozásokhoz, megyei fenntartású, és állami intézményekhez érkezett támogatás, benne van viszont az elkerülő út (4,5 Mrd Ft és a Horvátkúti út 0,9 Mrd Ft ).

Az utolsó negyedévben kihirdetett TOP ás EFOP pályázatokon durván 4 Mrd Ft forintot nyert Marcali, ez az elmúlt években elnyert támogatás közel egy harmada.

Hatalmas összeg ami a következő három évben beépül a Városba. Ez egy nagyon jelentős feladat gondolom én … hogy fogunk ezzel boldogulni? Mire fordítjuk az elnyert pénzeket?

Rengeteg munkával elsősorban. Éppen ezért a hivatalon belül egy komoly átszervezés történt. Létrejött egy olyan négyfős csoport ami semmi mással nem foglalkozik a következő időszakban mint a fejlesztésekkel. És mivel a közbeszerzési ügyeket is magunk intézzük akkor már öt főről beszélhetünk. Két építész egy jogász egy pénzügyes és egy általános – mindennel foglalkozó – munkatárs. Nekik ez lesz a fő feladatuk, de a saját erős beruházások is a feladataik között szerepelnek.

Mert leszek azok is! Jelentősebb lesz a Móra Ferenc utca teljes rendbetétele, a Lehel utcában kiépítésre kerül a teljes közmű, mert oda is jelentős beruházás várható magánerőből, de ez a csoport koordinálja majd a kisebb nagyobb útjavításokat, járda felújításokat. Az elsődleges feladatuk a nagypályáztok menedzselése lesz.

Ha hozzávesszük a CLLD és az EFOP -os pályázatokkal foglalkozó munkatársakat akkor még további két fő szintén munkaidejének nagyobb részében csak a pályázatokkal fog foglalkozni.

Óriási lehetőség előtt áll a város, már csak ezért is mert nagyon sok célra fordítjuk az elnyert támogatást. Befejezzük az óvoda felújítási programunkat amit részben saját erőből, részben pályázati pénzből valósítottunk meg. Ha elkészül a Központi Óvoda felújítása akkor minden óvodánk korszerűsítve lett. Még nincs döntés de várhatóan nyerünk az utolsó orvosi rendelők felújítására beadott pályázatukkal. Ha megtörténik a Széchenyi utcai rendelő felújítása akkor mind az öt háziorvosi és mind a két gyermekorvosi rendelőnk felújításra kerül. Két alapvető, az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladathoz kapcsolódó infrastruktúra hosszútávra rendben lesz.

Megtörténik a Noszlopy Iskola részleges felújítása is. Itt jegyzem meg hogy a bevezetőben említett összegben nincs benne, nem szerepel az, hogy jelentős felújítás kezdődik a szakmunkásképzőben. A Város saját forrásból kicserélteti az összes nyílászárót, a további felújításokat pedig ágazati, kormányzati pénzből finanszírozzák majd.

Nagyon fontos hogy egy új iparterületet tudunk kialakítani. Évtizede kínlódunk a meglévő ipari park hasznosításával, most látszik az, hogy rossz helyen van. Az új ipari parkban már adtunk el ingatlanokat, hamarosan befejeződik az AGROTECH építkezése. De például legutóbbi ülésén a képviselő-testület, két új területet kijelölt értékesítésre, mert komoly érdeklődők vannak. Az ipari park kialakítása több mint 500 millió forintos beruházás.

Nagyon fontos dolog lesz az is, hogy a városközpont részbeni átépítése megtörténhet. Ami megint csak egy óriási feladat lesz. Azt gondolom, több külső szakértőt is meg kell kérdeznünk, és feltétlenül számítunk a lakosság véleményére mert legalább két alternatíva lehetséges.

Vagy megmarad a jelenlegi formájában a Rákóczi út szerkezete a Postától a Kopári sarokig és csak ennek a felújítását végezzük el. Díszburkolattal, fákkal egyebekkel. De az is elképzelhető, hogy azt mondjuk csak 2×1 sávos útra van szükség, hiszen a forgalom az már jelentősen csökkent. Abban az esetben több parkoló felület alakul ki, több sétálós rész alakul ki. Én mindenképpen azt szeretném ha egy új színt hozna a város életébe ez a terület ami meghatározó városképi szempontból. Egy korzós városközpont jönne létre, kapcsolódik ehhez egy jelentős épületfelújítás is. A Civil Házra és a volt Sport kocsmára gondolok.

Ma abban az épületben egy küzdősport szakosztály működik, a felújítást követően természetesen maradnak. Kiegészül a komplexum egy squash pályával a volt buszgarázs helyén. Ez egy új sportkomplexum lesz. A Csarnok, a műfüves pálya és az új épület, a megvalósuló tereprendezéssel, parkoló építéssel együtt. Szeretnénk még ehhez hozzákapcsolni a volt birkózó csarnokot is. Elsősorban arra célra, hogy az óvodáskorú vagy kisiskolás gyerekeknek, legyen egy télen is használható terme focira, kézilabdára.

A képviselő-testület mindig abban gondolkozik, hogy az egészséges életmódhoz, a sporthoz, a „zöld városhoz” kapcsolódó fejlesztések legyenek. A meglévő adottságainkat szeretnénk erősíteni.

Vannak olyan pályázatok mint például a foglalkoztatási paktum amivel egyértelműen támogatni kívánjuk a helyi vállalkozásokat, hogy a munkaerő problémáikat meg tudják oldani. Képzésekkel, átképzésekkel, ebben nagyon komoly együttműködő partnerünk lesz a szakmunkásképző iskola.

Marcaliban is megjelent a munkaerő hiány, ebből a programból tudjuk támogatni a cégeket azzal, hogy például az induló fizetésekhez támogatást adunk. De fogunk élni az ösztöndíj támogatásokkal is, annak érdekében, hogy szakképzett munkaerő legyen a cégeinknél.

Ritkán szoktunk róla beszélni de arányait nézve Somogy megyében talán Marcaliban van a legtöbb olyan foglalkoztató, amely nem a Magyar Állam, hanem magáncégek amelyek egyértelműen új értéket állítanak elő. Az elsődleges értékesítési szféra az a mi a városban meghatározó, ez jelentős adóbevételt hoz a városnak. Bár azt hozzáteszem, hogy jelenleg is több mint 100 M Ft iparűzési adót vonnak el tőlünk. Illetve ennyivel kevesebb az állami támogatás a feladatainkhoz.

Van két pályázatunk ami „kilóg a sorból” .. nyert a Város több településsel közösen közel 1 Mrd Ft támogatást. Mi is ez tulajdonképen?

A TOP pályázatok tulajdonképen „egyszerű” pályázatok. Ezeknél a döntés a megyében történik. A pályázatok kiírásakor Somogy megye kapott egy keret összeget, és ezen belül lehetett pályázni. Ha jó pályázatot készített valaki, és úgy gondolom, hogy Marcali jó pályázatokat adott be, akkor nyert. De azt én nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a TOP keretein belül pályázzunk hanem az országos – mindenki számára nyitott – pályázatokon is induljunk.

Ezért pályáztunk két EFOP -os pályázaton. Az elnyert támogatások fele Marcaliban kerül felhasználásra, a másik fele pedig a környező településeken. Ezekből humán erőforrást lehet jelentősen fejleszteni, jelentős a szociális szféra támogatási lehetősége, és nagyon sok rendezvényt lehet finanszírozni a pályázati pénzből.

Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az iskolai időn kívül, tehát a szorgalmi időszakon kívül lehetőség lesz táborok finanszírozására, illetve mód lesz arra is hogy a nyári szünetben önköltségi ár alatt elfoglaltságot, tábort, felügyeletet biztosítani a gyerekeknek. De például ismét módunk lesz nagy fesztiválokat rendezni a városban.

Remélem még idén elbírálásra kerül az a pályázatunk is amiből a volt nőtlen tiszti szállót végre befejezzük. Egy hiánypótlásra felszólító levelet kaptunk a héten, ami nagyon könnyen megválaszolható … ez jelzi, hogy foglalkozik a döntéshozó a pályázattal. Remélem január-februárban döntés születik. Kedvező elbírálás esetén a Város 25 lakással gazdagodik, amelyeket egyértelműen a helyi vállalkozásoknak kívánjuk felajánlani. Ezek a lakások nem szociális bérlakások lennének. A munkaerő idecsábításának lesz az egyik lehetősége. Kezdő mérnöknek, orvosnak vagy például, hogy a saját házunk tájáról említsek példát … védőnőnek tudnánk lakást biztosítani.

Úgy tudom, hogy a legkorábban kihirdetett pályázatok esetében már megindult, és van ahol már lezárult a közbeszerzési eljárás. Mivel kezdünk?

Január elsejével a GYÉK és a Gimnázium konyhája összevonásra került és mint szervezet átkerült az Óvodai Központhoz. Minden dolgozó közalkalmazott lett, a GYÉK 2000 Kft. megszűnik. Meg volt már a dolgozói értekezlet ahol elmondtuk, hogy mi miért történik. A konyha vezetője továbbra is Gelencsér Róbert. Itt jegyzem meg, hogy amikor elkészül a GYÉK teljes felújítása onnantól ismét lesz mód lakodalmak, bálok rendezésére.

Januárban amikor kezdődik a tanítás, a Gimnázium konyhája bezár, és mindenki a GYÉK -ben fog dolgozni. A gimi konyhája mint melegítőkonyha fog működni. Azt gondolom, hogy május végéig lesz ez így ebben az állapotban. Akkor viszont bezár a GYÉK konyhája, és az addigra már az arra alkalmassá tett gimis konyhán fognak főzni mindenkinek. Itt jegyzem meg, hogy a kapacitásunk már majd nem teszi lehetővé, hogy nagy távolságra lévő településeket is ellássunk. Tehát például nem fogunk Vésére, vagy Nemesdédre ételt kiszállítani.

Amikor ismét működőképes lesz a GYÉK konyhája, akkor mindenki visszaköltözik, és a gimi konyhája ismét csak mint melegítőkonyha funkcionál tovább.

Van még egy nagyon fontos dolog amiben szeretnénk előre lépni. Én nagyon szeretném, hogy a Noszlopyban kialakításra kerüljön egy melegítőkonyha és étkezde. A gyerekeknek nem kellene esőben, hóban ebédelni járni a városon át. A nyáron valamilyen megoldást kell találnunk. A jövő év elején fogok találkozni a KLIK kerületi igazgatójával, és erről is fogunk tárgyalni több más ügy mellett.

Tehát a GYÉK -el és a Noszlopy Iskolával kezdünk. A GYÉK esetében már lezárult a közbeszerzés, a Noszlopynál kész vannak a tervek hamarosan indul a közbeszerzés.

Nem beszéltünk még a Dózsa telepről. Ott is elkészültek a kiviteli tervek. Indul a közbeszerzési eljárás. Úgy vélem ott fog először munkavégzés történni. Tehát körülbelül ez a sorrend a TOP -os pályázatok esetében.

Feltételezem már készül a Város költségvetése, nyilván a sok pályázat mellett a további normális működés is sok munkával jár. Viszont egyre gyakrabban tesztek közzé álláshirdetéseket, ami azért nem volt jellemző a Polgármesteri Hivatal esetében. Nyílik a bérolló, lemaradnak közalkalmazotti, köztisztségviselői bérek. Úgy tudom a központi költségvetés csak 25% -ban kompenzálta a minimálbér emelésből adódó bérnövekményt, a többit a Városnak kellett előteremtenie. Szóval hogy állunk? Milyen költségvetése lesz a Városnak?

Most egy kicsit „túlértékeljük” a beruházásokat, fejlesztéseket azért mert ez egy soha vissza nem térő alkalom. De fő szabályként a Hivatal munkájának ez csak néhány százaléka. A Hivatal munkájának a meghatározó része az továbbra is a Város működtetésével kapcsolatos feladat. Működtetni kell a szociális ellátó rendszereket, a városüzemeltetést, a bölcsődét az óvodát és sorolhatnám.

De 2018 az egy „borzasztó” év lesz. Egyrészt a fejlesztések miatt, másrészt mert szinte minden eljárási törvényt megváltoztattak, rengeteg új szabállyal kell megismerkedni a hivatali dolgozóknak. Jövőre bevezetik a teljes elektronikus ügyintézést, és hogy legyen „hab a tortán” lesznek parlamenti választások. Ami a mi esetünkben azért nagyon nehéz, sok munkával járó dolog mert Marcali a választókerületi központ.

A választással kapcsolatosan 71 további település minden ügyes-bajos dolga először hozzánk fog bejönni. Vagyis a Jegyző Asszony az Aljegyző Asszony és a közvetlen munkatársaik munkaidejének nagy részét leköti, január közepétől a választást követő 2-3 hét végéig, a választással kapcsolatos feladatok sokasága. Mindennek tökéletesnek, pártatlannak kell lennie. De ma még az sem tudható, hogy öt vagy huszonöt jelölt lesz-e?

Tehát az első fél év az hatványozottan nehéz lesz. Egyrészt rengeteg közbeszerzést kell kiírnunk, nagyon sok döntést kell hozni. És ne felejtsük … ezeket a pályázatokat 2015 -ben adtuk be, és azóta nagyon megváltoztak az építőipari árak. Tehát nagy valószínűséggel a műszaki tartalmakon is változtatni kell majd, mert nem lesz elég az az összeg amit nyertünk. Ezeket is „át kell vezetni” a pályázatokon.

Vagy a Városnak kell kipótolni a hiányzó forrást, -ott ahol nem lehet változtatni a tartalmon-, például nem lehet egy konyhát félbehagyni. De az Ipari Parknál lehet azt mondani, hogy csak addig vezetjük a közműveket ameddig már el van adva a telek. Ott is vannak „kényszerek” mert a vizet a szennyvizet azt biztos hogy körvezetékként kell megépítenünk. Az utat meg kell építeni mert különben nem lehet megközelíteni. Nagyon sok ilyen feladatunk lesz 2018 -ban.

Ami pedig a béreket illeti. Én azt gondolom, hogy a választások előtt rendezni fogják a köztisztségviselők bérét. Meg fog történni ez az önkormányzati szférában is. Ha ez mégsem történne meg akkor biztos, hogy a Városnak saját erőből kell valamilyen módon bérfejlesztésekhez pénzt szerezni. Jelenleg amit az Állam kompenzál az csak a felére elég. Az iparűzési adó az a forrás amire támaszkodhatunk.

Önként vállat feladataink … lesznek változások ezen a területen?

Jelentős változások nem, továbbra is támogatni fogjuk a TaVi Televízió működését, most már ugye lényegesen több lakásba jutnak el, és a Marcali hírek eljutnak az egész Balaton-partra. Továbbra is működni fog az újság, a jelenlegi formájában havi lapként. Az újságban folyamatos tájékoztatást fogunk adni a különböző pályázatok állásáról.

Az egyéb önként vállalt feladatunk a Múzeum, vagy a Strand fenntartása, és ide tatozik a sport egyesületek támogatása, a különféle kulturális egyesületek, civil szervezete támogatása is. Nem változtatunk a korábban kialakult renden, továbbra is támogatjuk őket. Ha mi nem támogatnánk akkor nem tudnának működni. Az hogy léteznek, működnek, ezek a civil szervezetek teszik a Várost várossá. Fontos, hogy a gyerekeink megtanuljanak úszni, legyen hol sportolniuk.

A pályázatok elsősorban a különféle rendezvényeket és az egyesületeket fogják támogatni. Nagyon fontos pályázat amiről még nem beszéltünk az úgynevezett CLLD pályázat. Ez hasonló pályázat mint a korábbi években a falvaknak kiírt LEADER pályázat. Több mint 200 M Ft -elkölthető támogatást nyertünk. Ennek több mint a felére Marcali fog kiírni pályázatot. Azok a szervezetek amelyek alapítói ennek a CLLD -nek fogják, reményeink szerint január végén, február elején megjelentetni a kiírásokat. Ezeket még az idén elkészítjük, el kell küldenünk egyeztetésre az irányító hatósághoz. Amikor onnan visszakapjuk akkor meghirdethetjük a pályázatainkat a helyi egyesületeknek, civil szervezeteknek, kulturális intézményeknek.

Ez egy egyszeri 200 M Ft. -os lehetőség, a másik két EFOP pályázat keretében lesz például lehetőség arra, hogy felelevenítsük azt a nagyon népszerű többnapos néptáncfesztivált ami korábban volt. Vagy, akár egy nagy kórusfesztivált, de lehet ütős fesztiválban is gondolkozni. Erre most lesz forrás.

Milyen saját beruházás lesz 2018 -ban a Városban?

Biztosan elkészül a Móra Ferenc utca. Új ivóvíz vezeték lesz kiépítve, valamennyi tiszti lakakótelepen lévő társasháznál a bemenő vezetéket is felújítjuk. Körvezeték lesz, nem lesz „pangó” víz benne. Elvisszük a Lehel utcában a vizet, szennyvizet végig, mert ott is jelentős beruházások várhatóak. Folytatódnak az út és járdafelújítások. Továbbra is térkövezni fogunk több helyen, saját beruházásban.

Van valamilyen új információ a Kórházzal kapcsolatban?

Annyit tudok mondani, hogy minden lakossági észrevételt, panaszt azt jelzünk az illetékesek felé. Jelenleg is folynak a tárgyalások az Államtitkársággal arról, hogy miképpen lehetne stabilizálni a Kórház helyzetét, és legalább azok a szakrendelések tudjanak működni amelyek ma még megvannak. Illetve arról, hogy a Kórház egész struktúrájában semmilyen negatív változás ne történjen.

Köszönöm a beszélgetést!

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy minden olvasónknak, városunk polgárainak Boldog Karácsonyt, és eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánjak!

Megosztás a Facebookon

Legújabb cikkek

Cikkek időrendben